مرکز تحقیقات شیمی گیاهی

معرفی مرکز تحقیقات شیمی گیاهی:

مرکز تحقیقات شیمی گیاهی دانشگاه بو علی سینا همدان در سال ۱۳۷۴ با مجوز وزارت علوم شروع به کار نموده است. این مرکز فعالیت خود را با استفاده از امکانات آزمایشگاهی موجود در سایر بخش‌های دانشگاه آغاز نموده است و در حال حاضر ۹ نفر اعضای هیئت علمی متخصص و مجرب از دانشگاه بوعلی سینا و سایر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقات کشور به عنوان اعضای کمیته علمی با این پژوهشکده همکاری می‌نمایند. اعضای کمیته علمی این پژوهشکده دارای تخصص‌های شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی گیاهی، فیزیولوژی گیاهی، گیاهان دارویی، بیوتکنولوژی گیاهی و مهندسی متابولیت‌های ثانویه گیاهی می‌باشند.


اهداف و وظایف مرکز:

۱- بررسی و شناسایی نیاز‌های پژوهشی در زمینه گیاهان داروئی.
۲- سیاستگذاری پژوهشی گیاهان بومی منطقه و رفع نیاز‌های پژوهشی "سازمان‌های اجرایی" از طریق انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای.
۳- همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و سازمان‌های پژوهشی و اجرایی به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی در زمینه تولید و فرآوری گیاهان داروئی با رعایت قوانین و مقررات.
۴- ارائه مشاوره و خدمات علمی – تخصصی به اشخاص و شرکت‌های حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج حاصل از فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام شده در "پژوهشکده".
۵- انتشار کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه رایانه‌ای متناسب با اهداف "پژوهشکده" طبق ضوابط و مقررات مربوط.
۶- برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی و ارائه دستاورد‌های پژوهشی در قالب کارگاه‌های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
۷- برنامه‏ ریزی برای ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه‌های پژوهشی- تخصصی.
۸- ایجاد بستر مناسب جهت همکاری در فعالیت‏های مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت نهاد‌های تولیدی و خدماتی.
۹- تلاش درجهت افزایش درآمد‌های اختصاصی پژوهشکده با جذب اعتبار از منابع برون سازمانی
۱۰- ارتباط با صنایع دارویی جهت برآورده ساختن نیاز‌های تحقیقاتی آن‌ها یا کمک به پیشبرد تولیدات دارویی