فرهیختگان دانش‌آموخته دانشگاه بوعلی سینا

28 05 2024 06:07
کد خبر : 7938007
تعداد بازدید : 125

قدرت یک دانشگاه،بسته به سرمایه های انسانی آن است که در یک ارتباط منسجم و فراگیر ،شبکه ای فزاینده و پیش برنده را تشکیل می دهند. 

                                 ریاست محترم دانشگاه بوعلی سینا

                                 جناب آقای دکتر رضوان

لینک فرم ثبت‌نام فرهیختگان دانش‌آموخته دانشگاه بوعلی سینا